Gebruiksvoorwaarden

Copyright

Het volledige website design, de teksten en alle bijhorigheden zijn de unieke eigendom van Neddine Solutions bvba. Er wordt enkel toestemming verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken op papier van (delen) van de content op deze website als en slechts als dit tot het unieke doel heeft een order te plaatsen bij Neddine Solutions bvba. Elk ander gebruik van de content van deze website, met inbegrip van reproductie voor doeleinden anders dan deze hierboven vermeld, aanpassingen, verspreiding of herpubliceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neddine Solutions bvba is strikt verboden. 

Disclaimer

Neddine Solutions bvba stelt deze website ter beschikking van de gebruiker zoals hij op dat moment bestaat. Neddine Solutions heeft het recht de content van deze website op elk moment te wijzigen zonder dat de gebruiker enig recht kan laten gelden op grond van de ter beschikking gestelde of de gewijzigde content.

 

Neddine Solutions verklaart uitdrukkelijk geen enkele garantie te bieden met betrekking tot de informatie die ter beschikking gesteld wordt op deze website. Prijzen, beschikbaarheid en productspecificaties zijn te allen tijde wijzigbaar zonder voorafgaande notificatie. Het geleverde materiaal kan er bij levering anders uitzien dan afgebeeld.

Noch Neddine Solutions, noch een directielid of werknemer kan aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schaden van welke aard dan ook, zowel directe als indirecte schade, dataverlies, inkomensverlies, schade aan eigendommen en schade-eisen van derde partijen.