Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van Neddine Solutions bvba (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan Grotesteenweg-Noord 2a te 9052 Zwijnaarde, België en ingeschreven in het RPR onder het nummer BE0452.773.135. Verantwoordelijke is eigenaar van deze website. U kan Verantwoordelijke bereiken via de contactinformatie op de contactpagina van deze website.

 

Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Privacycommissie.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de homepagina van onze website.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van reacties via de website, bij het invullen van het contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief (bv.: voornaam, naam, emailadres, telefoon, bedrijfsnaam…). Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).

 

Aangezien Neddine Solutions enkel diensten verleent aan bedrijven mag Neddine Solutions u slechts contacteren op uw bedrijfs-emailadres of bedrijfs-telefoonnummer.

 

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

 

Doel van het verwerken van de gegevens

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij:

  • om u in contact te brengen met medewerkers;

  • om u af en toe te informeren over nieuwe diensten die op de website worden aangeboden;

  • om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s, …;

  • om onze website verder te optimaliseren.

Bescherming van uw gegevens

 

Neddine Solutions bvba is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.


In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst. Als gebruiker heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens.

 

U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een gedateerde en ondertekende brief aan Neddine Solutions bvba, Grotesteenweg-Noord 2a te 9052 Zwijnaarde, België dan wel via een email aan info(at)neddine.be contact opnemen.

©2020 by Neddine Solutions BV